Vad kostar det?

Fast kostnad

Som ny medlem betalar man en insats. Denna återfås vid utträde. För privatperson är insatsen 2000 kr, mednyttjare 500 kr, företag 8000 kr. Årsavgift 1800 kr, halva priset vid deltagande i en av våra arbetsgrupper.

Driftskostnad

  • Avgift/mil inklusive bränsle: 27-29 kr (beroende på biltyp)
  • Bokningsavgift/körning: 25 kr
  • Avgift/timme: 15 kr
  • Mellan kl 22.00-07.00 gratis

Kostnadsexempel kort körning

  • Resa till Borlänge med Toyota Yaris, tor, sträcka 41 km, tidsåtgång 4 timmar. Summa 196 kr.
  • Resa till Sälen med Ford Focus tor, sträcka 370 km, tidsåtgång 1 vecka. Summa 2673 kr.