Praktisk fordonsinformation

Utrustning mm

Upplåsning och låsning av bilarna
Upplåsning och låsning sker via Metrotecs bokningssystem. Bilarna får bara låsas upp när man befinner sig i direkt närhet av bilen och de ska låsas omgående efter avslutad körning.

Bilpärmar
I bilpärmen finns en loggbok där eventuella fel på bilen ska noteras. Allvarliga fel rapporteras även via e-post eller telefon till bilansvarig.

Drivmedelskort
I respektive bil finns ett Volvokort och ett Statoilkort som skall användas vid inköp. Korten ska endast användas för betalning av drivmedel, spolarvätska och biltvätt på mackar där korten gäller (se Drivmedel nedan). Korten får inte användas för privata inköp.

Kod
De koder som behövs för Volvokorten och Statoilkorten får inte förvaras i bilen.

Takräcke mm
För att hålla bensinförbrukningen så låg som möjligt ska lasthållare, takräcke, skidbox eller dylikt monteras av då det inte används.

Barnstol
Får inte monteras i framsäte eftersom bilarna är utrustade med krockkudde även på passagerarplats.

Parkering

Bilarna ska normalt återlämnas till respektive ordinarie parkering.

Drivmedel

Medlemmen tankar själv på bensinmackar där Volvokort resp. Cirkle K kort gäller.

Kontantbetalning
Om Volvokortet eller Statoilkortet inte kan användas, betalar medlemmen själv och lämnar sedan kvittot till kassören. Observera att privata inköp inte får förekomma på samma kvitto. Kostnaden regleras mot medlemskontot. När bilarna återlämnas skall tanken vara minst kvartsfylld.

Skadelogg

Skadelogg ska alltid kvitteras av brukaren vid körning. I skadeloggen kontrolleras bilen med avseende på skador och brister. Om skador uppstått under den tid brukaren ansvarat för bilen (från start på bokningstid till slut på bokningstid) skall dessa skador beskrivas i pärmen som finns i bilen och anmälas till bilansvarig. Brukarens medlemskonto kommer sedan att belastas med kostnader alternativt självrisk eller motsvarande.

Om någon finner skador vid hämtning av bilen som inte finns dokumenterade skall dessa på motsvarande sätt dokumenteras i bilpärmens loggbok och omedelbart anmälas till Bilgruppen via telefon eller mail. I och med att skadorna då måste ha uppstått under den föregående bokningen så kommer den föregående brukaren att kontaktas av bilansvarig som utreder detta. Är föregående brukare orsak till skadorna kommer dennes att debiteras kostnader alternativt självrisk. Är inte föregående brukare orsak till skadorna ska en parkeringsskadeanmälan upprättas, om skadorna är av den karaktären.

Försäkring

Bilarna är helförsäkrade. Är medlemmen helt eller delvis vållande till eventuell skada betalar denne alla debiterade självrisker. Eventuella tilläggssjälvrisker kan tillkomma. Självrisken för vagnskada är minst 4 375 kr.

Service & Reparationer

Felåtgärdande
Bilarna får inte återlämnas utan att fel som indikeras av varningslampa har åtgärdats, till exempel slut på spolarvätska eller lågt oljetryck.

Övrigt

Övningskörning
Bilarna får användas till övningskörning med familjemedlem.

Parkeringsböter
Den medlem som hyrt fordonet betalar själv eventuella parkeringsböter. Om betalningspåminnelse ändå inkommer till föreningen så betalas böterna av denna och beloppet debiteras medlemmen via medlemskontot. Detta för att inte föreningen ska få betalningsanmärkningar. I det fall dubbel inbetalning sker kommer föreningen inte att vidta några åtgärder för återbetalning utan detta får medlemmen själv ombesörja.

Trängselavgifter
Trängselavgifter understigande 100 kr betalas av föreningen.

Pälsdjur
Pälsdjur är endast tillåtet i en av bilpoolens bilar. I regel är det bilen som står i centrum. Pälsdjur får endast transporteras i avsett utrymme bakom djurgallret.

Rökning
Rökning är förbjuden i alla bilpoolens bilar.

Bilbarnstol
Den som har behov av barnstol får själv köpa in sådan.

Krockkuddar
Fästen för barnstol finns i bilens baksäte. Då framsätet är försett med krockkuddar får inte barnstol monteras där.

Städning
Innan bilen återlämnas av medlemmen ska den vara fri från kladdiga fläckar och löst skräp eller grus invändigt. Tips: Ta ut golvmattorna och vänd på dem, sopa ur sätena och bagaget, torka av eventuellt kladd. Tvätta i automattvätt när bilen är mycket smutsig. Det ska vara trevligt för nästa användare. Bil- och bokningsgruppens städning och tvättning är ett komplement till den dagliga skötseln.