Fördelar

Ekonomi
• fördelaktigt för den som kör lite
• den som behöver extrabil ibland
Bekvämlighet
• inga bekymmer för reparationer, däckbyte, besiktning, tvätt etc.
Miljö
• nya bilar med låga bränsleförbrukningar
• onödiga korta resor undviks
• resurseffektivt