Försäkringar?

Finns på alla bilarna och självrisken betalas av medlemmen om orsakat skadan.