Försäkringar?

Försäkring finns på alla bilarna och självrisken betalas av medlemmen som orsakat skadan.