Medlemskap

Medlemstyper

Medlem
Betalar insats och årsavgift och omfattas av samtliga bestämmelser för Falu Bilpool.

Mednyttjare
Ingår i medlemmens hushåll. Betalar en mindre insats och får använda poolbilarna.

Ansökan

Medlemsansökan: (fungerar inte länken i Chrome så använd Microsoft Edge som webläsare istället) lämnas skriftligen till styrelseledamot som sedan fattar beslut om medlemskap enligt fastslagen rutin.

Överlåtelse av medlemskap

Medlemskap, för fysisk person, kan överlåtas på annan fysisk person efter styrelsens godkännande. Samma prövning görs som vid ansökan om medlemskap.

Insats

När medlemskapet är beviljat skall insatsen betalas. Det är först när man betalat hela insatsen som man får rätt att boka och använda poolbilarna. Insatsen återbetalas vid utträde ur föreningen (se stadgarna).

Fysisk person
Varje fysisk person (privatperson) betalar fyra insatser á 500 kronor, totalt 2000 kronor. För varje ytterligare nyttjare i familjen betalas en insats på 500 kronor (mednyttjare).

Juridisk person
För juridisk person (företag etc) betalas 16 insatser á 500 kronor, totalt 8000 kronor.

Utträde

Utträdesansökan: ska lämnas skriftligen, antingen som bilaga i mail eller skickas till postboxen. Ansökan ska vara oss tillhanda innan sista oktober innevarande år för att träda i kraft till kommande årsskifte. (fungerar inte länken i Chrome så använd Microsoft Edge som webläsare istället)