Bokningar

Minsta debiterbara bokningstid är 30 minuter, i övrigt finns inga restriktioner.

Med smartphone/dator/surfplatta

Bilen bokas av medlemmen själv via Metrotecs app eller denna länk på bilpoolens hemsida. Manual för bokning hittar du här (fungerar inte länken i Chrome så använd Microsoft Edge som webbläsare istället).

Avbokning

Avbokning kan göras fram till bokningens starttid.

Ersättningsbil
Då bil är obrukbar vid hämtningstillfället får ersättningsbil från Circle K användas utan extra kostnad. Om den däremot har avbokats i förväg, och bokaren fått meddelande om detta, så utgår ingen ersättningsbil.

Gratisbokningar

Då bilarna lämnas på service, tvättas eller används i bilpoolsaktivitet görs bokningen med bilens inloggningsuppgifter, eller med kommentaren ”Service” i kommentarsrutan. Bokningen debiteras då inte den som bokat.

Överskriden bokningstid

Förseningsavgift
Förseningsavgift på 400 kr ska betalas om medlem överskrider bokad tid.

Om överskriden bokningstid inkräktar på en annan medlems bokning så debiteras den medlem som felaktigt utnyttjat bilen för de extra kostnader (utöver bilpoolens ordinarie debitering) som detta medför. Den drabbade medlemmen skall i första hand utnyttja en annan poolbil, i andra hand en hyrbil men har rätt att åka taxi om det gäller en kortare resa inom Falu kommun.

Dubbelbokning

Om poolbilarna är upptagna kan hyrbilar bokas hos Circle K, Vasagatan. Medlemmen betalar själv för hyrbilen, men får utnyttja den rabatt som Falu Bilpool har hos biluthyraren.