Hur bokar man?

Bokning görs via Metrotecs app i din smartphone eller på Metrotecs hemsida. Väl vid bokningstillfället öppnas och låses bilen med hjälp av din smartphone i samma bokningssystem. 

Manual för bokning och låsning. (fungerar inte länken i Chrome så använd Microsoft Edge som webbläsare istället)

Hemsidan för bilbokning