Falu Bilpools logotype
Ordförande
Kristina Scott
023-123 31
070-6412331
kristina.scott@hotmail.com

Sekreterare
Solveig Isaksson
073-918 12 46
solig55@gmail.com

Kassör
Styrelsen
Bilpoolen leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Vår styrelse
Styrelsen som valdes på årsstämman den 20 april 2011 och som ännu sitter kvar.

Stående från vänster: Liselotte Nordell, Märta Ohlsson, Ingemar Elb och Ulf Söderholm. Sittande från vänster: Kristina Scott, Hans Sundström och Solveig Isaksson. På bilden saknas Maria Mellbin.

Ledamöter
Peter Sjö
023-194 22
073-82 62 906
peter.sjo@bahnhof.se

Liselotte Nordell
070-607 29 89
070-607 29 89

Suppleanter
Annika Wikström Andersson
023-158 19
073-824 64 53
awaquo@hotmail.com

Valberedning
Mathias Westin
023-258 31
073-068 23 37
mathias.westin@centerpartiet.se

Revisor
Daniel Svedin
070-688 64 95
daniel.svedin@gmail.com

Revisorssuppleant
  Falu Bilpool Ekonomisk Förening Organisationsnummer E-postadress Plusgiro 126 74 36 - 2 Fel på sidan?
  Box 89 769606-5791 info@falubilpool.nu Bankgiro 5610-2965 Om cookies
  791 22  FALUN
 
2014/9/28 15:16:15